Loading 0
Share

Πολιτική Απορρήτου

Scroll Down

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση upgroup.gr

Ο ιστότοπος upgroup.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Up Group | Sales & Marketing , με έδρα το κολωνάκι Αθήνας επί της Ασκληπιού αρ. 26-28, με ΑΦΜ 070584786, Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «η Εταιρεία»).

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των βίντεο, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Τα λογότυπα της ιστοσελίδας καθώς και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα  για τα κατωτέρω:

–              Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

–              Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή λογισμικού υπολογιστών,

–              Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

–              Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας , οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

Τιμές

– Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και ο χρήστης της Ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την Ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν λάθη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πότε χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα?

Εγγραφή στο newsletter και την αποστολή ενημερώσεων : Για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενημέρωσης θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις.

Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας:

1) Email

2) Συμβατική αλληλογραφία

3) Προσαρμοσμένη ηλεκτρονική διαφήμιση

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται:

–  Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

– Διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των επισκεπτών όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), και έχει επιλεχθεί από το χρήστη ως τρόπος επικοινωνίας η συμβατική αλληλογραφία.

–  Αριθμός τηλεφώνου. Συλλέγουμε τον αριθμό τηλεφώνου όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για κάποιο από τα προϊόντα μας ή όταν γίνεται εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

–  Λοιπά Στοιχεία Διεύθυνσης. Συλλέγουμε τα λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (Πόλη, Χώρα, ΤΚ) όταν γίνεται εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) και έχει επιλεχθεί από το χρήστη ως τρόπος επικοινωνίας ή συμβατική αλληλογραφία.

– Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

– Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters επ’ αόριστον και μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

– Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  [email protected] (Ονοματεπώνυμο: Μαλτέζος Θεμιστοκλής , τηλέφωνο επικοινωνίας 2114046888).

Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής τήρησή τους. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους για την καλύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται μαζί μας δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι ιστοσελίδες αυτές ακολουθούν δική τους ξεχωριστή πολιτική απορρήτου, την οποία είναι δέον να διαβάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο. Οι ιστότοποι αυτοί είναι οι εξής: Facebook, Instagram, Youtube.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

–  Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

–  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

– Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

– Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας των χρηστών στο site μας. Τα cookies μας βοηθάνε να βελτιώσουμε τις λειτουργίες του, να κάνουν πιο εύκολη την περιήγηση των χρηστών, αλλά και να τους διευκολύνουν στις επιλογές τους. Έτσι, μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Ακόμη, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του site μας και να εντοπίσουμε προβληματικές σελίδες που χρήζουν βελτίωσης.

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε το site μας για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εμπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών μας. Κύριος στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική. Παρακάτω αναλύεται αυτή η πολιτική, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα συμφωνείτε με την χρήση των cookies σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας για ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να τις εισάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή γλώσσας κλπ).

Κατηγορίες Cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο upgroup.gr:

 

Αναγκαία

 

Είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και τη σωστή εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Δίχως τα αναγκαία cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας.

365 Μέρες

Google Analytics

 

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί Google Analytics, διαμέσου των οποίων συγκεντρώνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν ώστε να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google κάντε κλικ εδώ https://policies.google.com/privacy και εδώ https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κάτωθι σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

365 Μέρες

 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies στην ιστοσελίδα μας. Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα cookies διαμέσου των ρυθμίσεων του εκάστοτε browser:

–              Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el)

–              Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/el/kb/diaxeirish-ry8misewn-topikhs-apo8hkeyshs?as=u&utm_source=inproduct&redirectslug=permission-store-data&redirectlocale=en-US)

–              Microsoft Edge (edge://settings/content/cookies)

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν μέσα από τη χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο όπως αυτό ισχύει, και πιο συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε, όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4624/2019.

Τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας αναιτιολογήτως.

Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο. 

Παραίτηση

– Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η Επιχείρηση είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη.

– Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.